Home > Vorming Training Opleiding > Thematische opleidingen
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Thematische opleidingen

Wat en voor wie ?

Binnen thematische opleidingen, kan er dieper ingegaan worden op onderwerpen die in mindere of meerdere mate reeds aan bod zijn gekomen tijdens de basisopleiding schuldbemiddeling.

In enkele gevallen, worden er geheel nieuwe onderwerpen belicht.

Thematische opleidingen kunnen een juridische inslag hebben of kunnen methodisch van aard zijn.

Voor bepaalde thematische opleidingen, worden alle geïnteresseerden (hulpverleners, schuldbemiddelaars of anderen) toegelaten.

Voor andere thematische opleidingen, is het aangewezen dat je reeds een bepaalde basiskennis (over de materie) hebt. Daarom kan er, in dat geval, bepaald worden dat je moet voldoen aan een van de hieronder vermelde voorwaarden, met name:

- ofwel de basisopleiding schuldbemiddeling gevold hebben

- ofwel minimum 3 jaar relevante ervaring op het vlak van schuldhulpverlening (minimum halftijds) kunnen voorleggen.

Of de thematische opleiding in de eerste categorie valt dan wel in de tweede, wordt aangegeven tijdens de inschrijvingsprocedure.

Schuldbemiddelaars zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen altijd participeren aan onze opleidingen, ook zonder de basisopleiding schuldbemiddeling eerst gevolgd te hebben..

Inhoud

Een greep uit de onderwerpen die al aan bod zijn gekomen tijdens onze thematische opleidingen:

 • fiscale schulden
 • verjaring van schulden
 • invordering van schulden, beslag en de rol van de gerechtsdeurwaarder en van de beslagrechter
 • financiële aspecten van huwen, samenwonen en scheiden, met bijzondere aandacht voor de schulden
 • praktische en financiële aspecten van overlijden, met bijzondere aandacht voor de schulden
 • consumentenkredieten onderzoeken en onderhandelen met kredietgevers
 • contracten onderzoeken en onderhandelen met schuldeisers (praktijkgerichte toepassing van het Wetboek Economisch Recht en andere consumentenwetgeving)
 • collectieve schuldenregeling
 • financiële gevolgen van een strafrechtelijk vonnis
 • zelfstandigen en schulden
 • motiveren en empoweren in de budget- en schuldhulpverlening
 • afbouw- en uitstroomtrajecten in de budget- en schuldhulpverlening
 • constructief samenwerken met “lastige cliënten” in de budget- en schuldhulpverlening

Programmatie en inschrijven

Klik hierna voor een overzicht van geplande thematische opleidingen en om je in te schrijven.

Daarnaast worden er nog andere georganiseerd en zijn er ook nog in voorbereiding.

De opleidingen worden ook bekend gemaakt via onze elektronische nieuwsbrief.

Merk hierbij nog verder op dat (ook) deze thematische opleidingen 'volgens jouw behoefte' kunnen worden georganiseerd.

Heb je nog praktische vragen, neem dan contact op met Hilde Maris, administratief medewerker vorming:

Voor inhoudelijke zaken kan je Jan Vansantvoet, stafmedewerker vorming en publicaties, contacteren op:

Als een opleiding volzet is, kan je je nog op de wachtlijst laten plaatsen, door een mailtje te sturen naar hilde.maris@samvzw.be. Van zodra er zich een mogelijkheid tot deelname voordoet, contacteren wij je.