Home > Vorming Training Opleiding > Introductie tot de schuldenproblematiek
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Introductie tot de schuldenproblematiek

Wat en voor wie?

De “introducties tot de schuldenproblematiek” die SAM organiseert richten zich tot potentiële “intermediairs”. Dit zijn personen die zelf geen budget- en/of schuldhulpverlener zijn maar wel in contact komen met klanten, cliënten of medewerkers met schuldenproblemen. Voor hen zou het nuttig zijn om die personen met schuldenproblemen reeds op één of andere manier een “eerste hulp” te kunnen verschaffen en, indien nodig, gericht door te kunnen verwijzen. Zij missen veelal echter de vereiste basisinformatie over schulden(problemen), zoals o.m. de kennis over wat men zelf mag en kan doen inzake deze schuldenproblemen en wanneer men best doorverwijst naar gespecialiseerde schuldhulpverlening of naar andere instanties.

SAM stelt zich daarom tot doel om ook deze “intermediairs” te informeren over de schuldenproblematiek, over de oorzaken en gevolgen van schuldenproblemen, over de kenmerken van mensen in schuldenproblemen, over de doorverwijsmogelijkheden, over de verschillende vormen van budget- en schuldhulpverlening, over de preventiemogelijkheden, enz...

In dit kader organiseert SAM introducties tot de schuldenproblematiek die cursisten inleiden in "de wereld van de schulden(problemen)", meer bepaald:

  • Ze leren wat aan schuldenproblemen ten grondslag kan liggen, welk profiel de persoon met schuldenproblemen heeft, wat hijzelf kan ondernemen en welke tips en goede raad zij aan deze persoon kunnen meegeven.
  • Ze krijgen juridische basisinformatie die essentieel is voor het beoordelen van schulden (welke invorderingsmogelijkheden heeft een schuldeiser, welk soort oplossingen bestaan er voor de diverse soorten schulden,...).
  • Ze maken kennis met de mogelijkheden die de professionele hulpverlening op het vlak van budget- en schuldhulpverlening kan bieden.
  • Ze leren ook andere doorverwijsmogelijkheden kennen (bv. wat als ik mijn consumentenkrediet niet tijdig meer kan aflossen, wat als ik problemen heb met een belastingschuld, wat als ik een schuld maakte door een misleidende of agressieve verkoopspraktijk,...).

Het concrete programma kan je hier (pdf, 314 KB) downloaden.

Van cursisten die in het verleden al een gelijkaardige opleiding gevolgd hebben, noteerden wij o.m. volgende quotes:

  • Zeer interessante opleiding. We hebben veel informatie gekregen waarvan we nog niet op de hoogte waren.
  • "Nu weten we beter met welke problematieken de cliënten geconfronteerd worden.
  • We hebben een beter zicht op hetgeen we zelf aan informatie kunnen meegeven, en waarvoor we hen kunnen doorverwijzen naar collega’s.

Onder meer volgende doelgroepen hebben deze cursus al gevolgd: thuiszogmedewerkers die bij mensen aan huis komen en daar soms ook financiële moielijkheden vaststellen, administratieve medewerkers, ondersteunende medewerkers en onthaalmedewerkers die werkzaam zijn bij OCMW's, Sociale Huizen, gemeentebesturen en/of CAW's, medewerkers van debiteurenadministraties (financiële diensten, diensten boekhouding,…) van OCMW’s, Sociale Huizen, Welzijnshuizen, gemeentebesturen en andere organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, sociale verhuurkantoren, hulpverleners (maatschappelijk werkers, straathoekwerkers,…) die een inleiding tot de schuldenproblematiek wensen maar niet actief zijn als budget- en/of schuldhulpverlener, zoals bv. sociale diensten va mutualiteiten en ziekenhuizen, begeleiders BZW, vakbondsafgevaardigden, stafmedewerkers, beleidsverantwoordelijken, leidinggevenden, secretarissen, werkgevers die personeel hebben die geconfonfronteerd worden wel loonbeslagen en -overdrachten, en andere geïnteresseerden.

Een introductie tot de schuldenproblematiek speciaal voor jouw organisatie

Het VCS organiseert deze "introducties tot de schuldenproblematiek" momenteel enkel op vraag van een specifieke organisatie die dit wenst. Als het een opleiding op vraag betreft, kan de betrokken organisatie zelf een groep cursisten samenstellen, zelf de locatie kiezen en eventueel ook een aangepast programma aanvragen. Zo kan bv. meer aandacht besteed worden aan de opmaak van een budget, aan de procedure collectieve schuldenregeling, enz... en kan er rekening gehouden worden met specifieke wensen van de betrokken organisatie.
Als je meer informatie wenst of als je een offerte wil aanvragen voor een dergelijke opleiding die specifiek op jouw behoeften is afgestemd, kan je een mail sturen naar Jan Vansantvoet, stafmedewerker VTO en publicaties, via