Andere publicaties

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening, beleidsaspecten, (juridische) aandachtspunten en praktische tips (Cahier Schuldenlast 4)


Het inschakelen van vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening,  naast de professionals, vereist dat een aantal essentiële randvoorwaarden  in acht wordt genomen. Dit is des te belangrijker omdat het omgaan met  geld en het bespreekbaar maken hiervan heel gevoelig ligt.

In dit cahier worden volgende randvoorwaarden op een verhelderende manier besproken:

• het uitwerken van een visie rond vrijwilligersbeleid (o.m. precieze omschrijving takenpakket vrijwilliger)

• het screenen, motiveren, opleiden en begeleiden van vrijwilligers

• het juridisch statuut van de vrijwilliger

• het omgaan met vertrouwelijke informatie binnen de relatie vrijwilligerhulpvrager, maar ook in de driehoeksverhouding professionele hulpverlener/ organisatie-vrijwilliger-hulpvrager

• de aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger en mogelijke verzekeringen

Er komen niet alleen theoretische overwegingen aan bod, maar ook praktische voorbeelden. Zo wordt de Nederlandse aanpak toegelicht en worden er 4 praktijksituaties in Vlaanderen belicht, met name:

• Het project ‘De Dreef’ van OCMW-Westerlo

• Het buddyproject van CAW-Limburg (i.s.m. verschillende Limburgse OCMW’s)

• De vrijwilligerswerking binnen OCMW-Kortrijk

• Het inzetten van vrijwilligers bij ondernemers in moeilijkheden, via Tussenstap vzw

Het cahier is het vierde in de rij van cahiers die het Vlaams Centrum Schuldenlast reeds uitgegeven heeft, te samen met Politeia. Volg hierna volgende link om het cahier te bestellen. Je kan hier ook al de inhoudstafel van het cahier (pdf, 253 KB) downloaden en nakijken.