Andere publicaties

Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij (gezondheids)schulden (Cahier Schuldenlast 3)


De VCS-cahiers zijn een co-uitgave van het Vlaams Centrum Schuldenlast en Uitgeverij Politeia nv. Het derde cahier in de reeks Cahiers Schuldenlast vraagt aandacht voor (gezondheids)zorgschulden.

Schulden en gezondheidsproblemen gaan helaas vaak hand in hand. Zo was in 2011 in 36 % van de schuldendossiers die geregistreerd werden door de OCMW's en CAW's met een erkenning voor schuldbemiddeling minstens één ‘gezondheidsschuld’ aanwezig (bv. openstaande factuur ziekenhuis). Daarom wijdt het Vlaams Centrum Schuldenlast (vroegere benaming: Vlaams Centrum Schuldbemiddeling) zijn derde publicatie in de reeks ‘Cahiers Schuldenlast’ aan de verschillende aspecten van (gezondheids)zorgschulden.
Het gaat daarbij over de rechtstreekse financiële vergoedingen die een patiënt of bewoner moet betalen wegens de prestatie van een zorgverlener, het verblijf in een zorginstelling, de tussenkomst van een ziekenvervoersdienst of een thuiszorgorganisatie. Het boek is bedoeld voor zorgverstrekkers, financieel verantwoordelijken, hulpverleners en doorverwijzers uit de (gezondheids)zorg- en welzijnssector.
 In het cahier ‘Gezondheid kost geld – Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschulden’ krijgt u antwoord op vragen als:
° Hoe komt een ‘contract’ met een (gezondheids)zorginstelling tot stand en waartoe verbindt iemand zich (financieel) als hij opgenomen wordt in een (gezondheids)zorginstelling?
 ° Welke elementen kunnen aangerekend worden aan patiënten, hoe moet een factuur gelezen worden en welke betalingsmogelijkheden hebben patiënten?
 ° Hoe verloopt de invordering van de facturen wat is de rol van het OCMW inzake de toegang tot de gezondheidszorg?
 ° Welke rechten hebben patiënten en wat kan de rol van de ombudspersoon zijn?
Klik hierna om naar de website van uitgeverij Politeia te gaan. U kan via deze link de inhoudstafel van het cahier raadplegen alsook het cahier bestellen.