Home > Onderzoek en registratie > Uitgebreide registratie
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Uitgebreide registratie

RESULTATEN UITGEBREIDE REGISTRATIE

Rapport uitgebreide registratie 2015 (pdf, 3.24 MB)

Rapport uitgebreide registratie 2013 (pdf, 2.53 MB)

Rapport uitgebreide registratie 2011 (incl. resultaten van de basisregistratie 2008_2011) (pdf, 1530 KB) (pdf, 1.53 MB)

Rapport uitgebreide registratie 2009 (incl. resultaten van de basisragistratie 2007_2009) (pdf, 942 KB).

Rapport uitgebreide registratie 2008 (incl. resultaten van de basisregistratie 2007_2008) (pdf, 504 KB)

WAT IS DE UITGEBREIDE REGISTRATIE

Net zoals de jaarlijkse basisregistratie maakt de tweejaarlijkse uitgebreide registratie deel uit van de verplichtingen waaraan een erkende instelling voor schuldbemiddeling moet voldoen. Via de uitgebreide registratie verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens omtrent de gezinnen die in Vlaanderen in schuldbemiddeling zijn.

Aan de hand van een online vragenlijst wordt heel wat nuttige informatie verzameld omtrent het profiel van de cliënten van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, bv. leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, onderwijsniveau, hoogte van het gezinsinkomen, hoogte van de schuldenlast, aantal schuldeisers, soorten schulden, schuldoorzaken e.d.m.

De verwerking van deze gegevens in tweejaarlijkse onderzoeksrapporten laat alle betrokken instanties toe om hun preventie- en hulpverleningsbeleid doelgerichter te organiseren.

WANNEER GEBEURT DE UITGEBREIDE REGISTRATIE

De eerste uitgebreide registratie vond plaats in 2008. Sinds 2009 wordt er tweejaarlijks "uitgebreid" geregistreerd . De Afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid laat aan de erkende instellingen voor schuldbemiddeling tegen eind april van elk registratiejaar (2009, 2011, 2013, 2015, 2017 enz.) weten hoeveel dossiers ze "uitgebreid" moeten registreren.

DOCUMENTEN

Vragenlijst uitgebreide registratie (xls, 78 KB)

CONTACT

Nog vragen bij de  uitgebreide registratie? Mail naar Hans Ledegen, onderzoeker bij het VCS: .