Home > Onderzoek en registratie > Basisregistratie
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Basisregistratie

WAT IS DE BASISREGISTRATIE?

Om erkend te worden/blijven als instelling voor schuldbemiddeling, moet een aantal verplichtingen nageleefd worden. Eén daarvan is de basisregistratie. Jaarlijks moeten de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen cijfergegevens bezorgen betreffende het aantal gezinnen dat bij hen in budget- en of schuldhulpverlening was in het voorbije werkjaar.

De verwerking van deze gegevens van de basisregistratie voorheen door het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS), ondertussen sinds 01/01/2018 door het 'team schulden' van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, leidt jaarlijks tot een rapport dat een globaal overzicht verschaft van het aantal gezinnen dat in budget- en/of schuldhulpverlening was bij de 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Dit rapport bevat ook cijfers per provincie, per gebiedsindeling en per type organisatie. Diegenen die hiernaast data op maat wensen (bijvoorbeeld cijfers van een welbepaalde regio), kunnen dit op eenvoudig verzoek verkrijgen (contact: zie lager).

Deze gegevens zijn zinvol voor de beleidsmakers. Ook betrokken instanties kunnen die aanwenden om hun preventie- en hulpverleningsbeleid efficiënter te organiseren.

HET RAPPORT BASISREGISTRATIE (2014-2017)

Het rapport basisregistratie “Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014-2017”, bestaande uit:
-    Het rapport (pdf, 825 KB)
-    De bijlagen (pdf, 1.54 MB)

WANNEER EN HOE GEBEURT DE BASISREGISTRATIE VOOR HET JAAR 2018?

Het basisregistratieformulier wordt als Excelbestand ten laatste eind 2018 aan elke instelling voor schuldbemiddeling bezorgd, samen met de bijhorende handleiding. De erkende instelling voor schuldbemiddeling dient het ingevulde basisregistratieformulier ten laatste op 28 februari  2019 elektronisch te versturen naar SAM (via het mailadres: hans.ledegen@samvzw.be).

CONTACT

Nog vragen bij de basisregistratie? Neem gerust contact op met  Hans Ledegen, stafmedewerker onderzoek en registratie van het 'team schulden' van SAM:
•    via e-mail:
•    telefonisch op het nummer 0492 97 52 81