Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Te weinig controle op consumentenbescherming en gebrek aan sanctionering van de inbreuken


Vrijdag 13 maart 2009 viert de Europese Unie de jaarlijkse dag van de consument. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) wijst erop dat vele consumenten, en zeker de zwakkeren in de samenleving, maar weinig te vieren hebben. België beschikt over een goede regelgeving die consumenten een goede papieren bescherming biedt, maar die in de praktijk meestal dode letter blijft. De consument die een contract afsluit kent zijn rechten niet en de verkoper lapt deze rechten aan zijn laars.

Dirk De Clerck, coördinator van het VCS: Uit de praktijk van de diensten schuldbemiddeling blijkt dat heel wat verkopers (o.m. in de telecomsector, de energiesector en de postorderverkoop) en kredietverstrekkers het niet zo nauw nemen met de regels inzake consumentenbescherming. Zo worden de vele informatieverplichtingen die diverse wetgevingen opleggen aan verkopers vaak met de voeten getreden. In onze geliberaliseerde Europese markt is de concurrentie bikkelhard, en dan investeren bedrijven liever niet in dure en tijdrovende activiteiten zoals een correcte en volledige informatieverschaffing aan de consument.

De problemen stellen zich niet alleen bij de contractsluiting, maar ook nadien. Bij de invordering van facturen rekent men vaak allerlei kosten en schadevergoedingen de consument aan, alhoewel elke rechtsgrond hiervoor ontbreekt. Gegronde betwistingen die opgeworpen worden door de schuldbemiddelaar die de consument bijstaat, worden vaak niet beantwoord. De verkoper probeert wel de druk op de consument op te voeren door de hulp van een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Dirk De Clerck, coördinator van het VCS: De diensten schuldbemiddeling stellen hierbij vast dat verkopers niet altijd ingaan op betwistingen die worden opgeworpen, ook niet wanneer de bezwaren grondig worden onderbouwd. ‘Gelijk hebben’ is niet altijd hetzelfde als ‘gelijk krijgen,’ en vele verkopers zijn zich hiervan goed bewust. Vele consumenten weten trouwens niet eens hoe goed ze beschermd zijn.

De rechterlijke controle is voor vele consumenten geen oplossing om hun rechten te vrijwaren. De kosten en lasten van een juridische procedure schrikken velen af. Consumenten zijn vaak niet geneigd om een rechtszaak aan te spannen wanneer ze een geschil hebben met een verkoper.

Dirk De Clerck, coördinator van het VCS: Hierdoor worden de verkopers die de wet aan hun laars lappen zelden voor de rechter gedaagd door de consument, en zij zijn zich hier uiteraard van bewust. Er is dus nood aan meer controles op de toepassing van de regelgeving die consumenten beschermt. Hiervoor is het aangewezen dat de controlediensten versterkt worden en voldoende middelen ontvangen. Indien zou blijken dat de sancties in de huidige wetgeving onvoldoende afschrikwekkend zijn, moet er ook nagedacht worden over de invoering van strengere sanctiemogelijkheden. Dit kan op termijn preventief werken ten aanzien van malafide verkopers.