Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Structurele financiering samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling: aanvraagdocumenten beschikbaar


Op 31 januari 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een besluit dat de structurele subsidiëring van de regionale samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling mogelijk maakt.

Dit besluit bepaalt o.m. dat de samenwerkingsverbanden die een structurele subsidie willen verkrijgen, moeten beschikken over een beleidsplan dat door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd goedgekeurd. Per werkingsjaar moeten zij bovendien een subsidieaanvraag indienen, volgens het model dat door de minister werd bepaald. Het ministerieel besluit dat dit model voor de subsidieaanvraag vastlegt, werd op 11 maart 2014 goedgekeurd en ondertekend door de minister.

De Afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse overheid heeft ondertussen op haar website de aanvraagdocumenten in het kader van deze structurele financiering beschikbaar gesteld:

  • Klik hier voor meer toelichting bij de structurele subsidiëring van deze samenwerkingsverbanden (met o.m. richtlijnen voor het aanvragen van een subsidie voor het jaar 2014).
  • Klik hier voor de aanvraagdocumenten in het kader van deze structurele subsidiëring (met o.m. het model-subsidieaanvraagformulier voor het jaar 2014 en de model-begroting voor het jaar 2014)