Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Rapport 2017 over de basisregistratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling


Via de basisregistratie registreren alle erkende instellingen voor schuldbemiddeling jaarlijks het aantal gezinnen in budgethulpverlening en/of schuldhulpverlening. De verwerking van deze gegevens (voorheen door het Vlaams Centrum Schuldenlast en sinds dit jaar door het Team schulden van SAM) leidt tot een rapport dat een globaal overzicht geeft van dat aantal gezinnen, en ook cijfers per type organisatie, per provincie en per gebiedsindeling optekent.

Vanaf dit jaar bevat het rapport ook de tendensen voor

  • het profiel van het cliënteel;
  • de schuldenproblematiek;
  • de daaruit af te leiden beleidssignalen.

Opvallend is de melding van het aantal multiprobleemgezinnen, alleenstaanden en jongeren.
Bovendien toont het rapport aan dat er nood is aan betaalbare huisvesting, strengere gereglementeerde wetgeving, preventie en gerichte zorg.

Download het rapport "Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2014 - 2017" (pdf, 825 KB) 
Download het bijlagenrapport (pdf, 1.54 MB).