Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Evolutie wanbetalingen en wanbetalers in de kredietsector: vooral kredietopeningen in stijgende lijn


Eind 2014 stonden in de Centrale voor kredieten aan particulieren in totaal 522.840 achterstallige kredietovereenkomsten geregistreerd (+ 3,8 %). Dit aantal groeit onafgebroken sinds 2008. De toename is in 2014 enkel te wijten aan een stijging van het totale aantal achterstallige kredietopeningen (+ 7,2 %) en van het totale aantal achterstallige hypothecaire kredieten (+ 5,1 %). Als we enkel de nieuwe achterstallige contracten in ogenschouw nemen (waarvoor in 2014 voor de eerste keer een wanbetaling werd gemeld), valt het op dat er zich enkel voor de kredietopeningen een stijging voordeed (+ 4,1 %). Het totale achterstallige bedrag liep aldus op tot 3,11 miljard euro, dit is een stijging met 67,5 % t.o.v. 2008 (= de start van de economische crisis). Het gemiddeld achterstallige bedrag per contract bedroeg 5.945 euro (+ 1 %).

Als we de achterstallen per kredietnemer bekijken, stellen we vast dat in 2014 148.776 nieuwe wanbetalers werden geregistreerd (+ 1,2 %), waardoor het totale aantal wanbetalers eind 2014 steeg tot 350.635 (+ 2,7 %). Opvallend is dat enkel bij kredietopeningen meer kredietnemers in 2014 met een nieuwe wanbetaling werden geconfronteerd (+ 7,4 %) en dat het wanbetalingspercentage (percentage achterstallige kredietnemers) in Vlaanderen (2,6 %) de helft minder bedroeg dan in Brussel (5,2 %) en in Wallonië (5,3 %).

Er werden in 2014 ook 17.552 nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling (CSR) gemeld door de rechtbanken, dit is ongeveer evenveel als in 2013 (- 0,7 %). Het totale aantal lopende procedures CSR steeg eind 2014 aldus met 5,1 % tot 97.065 (het aantal beëindigde procedures CSR is in dit aantal niet meegerekend). Van de personen die beroep deden op een procedure CSR blijkt 71,4 % met minstens één achterstallige kredietovereenkomst geregistreerd te zijn. 28,6 % van de personen die beroep deden op een procedure CSR stond daarentegen niet met een achterstallige kredietovereenkomst geregistreerd.

Meer statistieken en toelichting hierbij, kan je nalezen in het statistisch verslag 2014 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (pdf, 1.42 MB) dat gisteren werd vrijgegeven. De historiek van de cijfergegevens per maand en per provincie, kan je hier raadplegen (bron: Centrale voor Kredieten aan Particulieren).