Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

Erkende instellingen voor schuldbemiddeling – Jaarverslag 2017


Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit

  • De cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen
  • Het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen.


Voor het jaarverslag 2017:
De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling).

Bij het indienen van de basisregistratie moet je onder meer rekening houden met de volgende aandachtspunten:

  • Zowel de budget- en/of schuldhulpverlening die het voorbije jaar opgestart werd, doorliep of afgesloten werd, moet geregistreerd worden.
  • Een gezin dat verschillende hulpverleningsmodules aangeboden kreeg, wordt slechts eenmaal geregistreerd in de combinatievorm die alle aangeboden modules omvat. Alle mogelijke combinatievormen zijn voorzien op het basisregistratieformulier.
  • Ook de budget- en/of schuldhulpverlening die in de algemene sociale dienst, de onthaaldienst, de wijkbureaus, de deelwerkingen van het CAW,... plaatsvond, moet geregistreerd worden. Het betreft dus de werking van de instelling voor schuldbemiddeling (OCMW/CAW) in zijn geheel en niet enkel de gespecialiseerde dienst schuldbemiddeling.
  • De basisregistratie is geen werklastmeting maar een registratie van het aantal gezinnen in begeleiding. Enkel de expliciet voorziene (en in de handleiding toegelichte) hulpverleningsvormen moeten geregistreerd worden. Andere tussenkomsten (bv. louter juridisch advies of de voorbereiding en/of opmaak van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling) moeten niet geregistreerd worden.
  • Eenmalige tussenkomsten, waarbij er na het eerste cliëntencontact geen verdere opvolging of begeleiding plaatsvond, mogen evenmin geregistreerd worden. Als er daarentegen na het eerste contact met jouw cliënt nog opvolging van de betreffende schuld(en) nodig is (verdere onderhandelingen met de schuldeisers, terugkoppelingen hierover naar de cliënt, opvolging afbetaalplan,...), dan is er geen sprake meer van een “eenmalige tussenkomst” maar wel van “schuldbemiddeling”.
  • “Schuldbemiddeling” kan voor deze basisregistratie zowel betrekking hebben op consumentenkredieten als op andere schuldensoorten.
  • Zowel budgetbegeleiding als budgetbeheer omvatten méér dan louter administratieve tussenkomsten: de cliënt moet ook advies en ondersteuning ontvangen. Loutere inhoudingen op het leefloon of tussenkomsten via de Lokale Adviescommissie, die niet kaderen binnen een ruimere budget- en/of schuldhulpverlening, mogen dus niet geregistreerd worden.


Er kan slechts een combinatie van budgetbegeleiding en budgetbeheer geregistreerd worden indien er tijdens het registratiejaar gewisseld werd van budgetbegeleiding naar budgetbeheer of omgekeerd (van budgetbeheer naar budgetbegeleiding). Indien er tijdens het registratiejaar budgetbeheer werd aangeboden en de cliënt ook advies en ondersteuning ontving, moet dit gezin onder de rubriek “A.2 budgetbeheer (uitsluitend)” geregistreerd worden en NIET als combinatie van budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Naast de gegevens van de basisregistratie die je op het excel-formulier dient in te vullen, willen wij je ook bevragen rond enkele items die daarnaast ook belangrijk zijn. De antwoorden op deze vragen kan je ook invullen op dit document.
(Zoals je kan opmerken, is het aantal vragen dat gesteld wordt sterk gereduceerd t.o.v. voorgaande jaren.)

Raadpleeg vooraleer je het excel-document begint in te vullen, zeker deze handleiding bij dit jaarverslag (basisregistratie + vragen) voor een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting bij de begrippen, de rubrieken en de wijze van registreren.

De gegevens betreffende het jaarverslag 2017 (basisregistratie + antwoorden op enkele vragen) dien je dus
-    in te vullen op het excel-formulier
-    en uiterlijk op 28 februari 2018 te mailen naar hans.ledegen@samvzw.be.

De indientermijn werd met één maand vervroegd t.o.v. voorgaande jaren.

Nog vragen?
Je kan terecht bij Hans Ledegen, stafmedewerker onderzoek en registratie  hans.ledegen@samvzw.be - 02 211 56 31).

De Vlaamse overheid zal zelf, bij elk van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, bevragen welke mensen aan schuldbemiddeling doen, op basis van welke kwalificatievereisten, enz. Dit laatste onderdeel van het jaarverslag wordt dus door hen opgevraagd, niet in het kader van het excel-formulier dat hier bedoeld wordt.

Dank je wel voor je medewerking.