Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Nieuws

De BIZ-regio’s en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, doen ook mee aan de ‘De Week van het Geld’ (12/03/2018 – 18/03/2018)


Op maandag 12 maart 2018 start de derde editie van De Week van het Geld. Het doel van deze themaweek is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan het belang van financiële educatie. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek. Meer dan 70.000 leerlingen uit het lager onderwijs gaan aan de slag met educatief materiaal om te leren een budget te beheren. Ook Hare Majesteit de Koningin ondersteunt opnieuw De Week van het Geld. Zij gaat in debat met Wikifin.be en organisaties actief in schuldpreventie waaronder SAM, steunpunt Mens en Samenleving,  en een aantal BudgetInZicht (BIZ)-samenwerkingsverbanden. Het thema ‘lenen’ staat centraal. De resultaten van het onderzoek ‘Jouw krediet… gewikt en gewogen’ worden op maandag 12 maart bekendgemaakt.

In Vlaanderen vinden infomarkten plaats op 13/3 in het station Antwerpen-Centraal en op 15/3 in het shoppingcenter Gent-Zuid.

De partners van De Week van het Geld organiseren ook eigen, lokale activiteiten, die over het thema geldzaken gaan. Op www.deweekvanhetgeld.be staat een overzicht van alle activiteiten die in het kader van De Week van het Geld georganiseerd worden.

Meer informatie over De Week van het Geld: www.deweekvanhetgeld.be.

Vragen of opmerkingen? Mailto: isolde.vandevelde@samvzw.be