Beleidsdossiers

Kosten en interesten betaald aan Neofin en Neckermann terugvorderbaar


Minister van Economie Vincent Van Quickenborne besliste onlangs om de erkenning van Neofin NV en Neckermann Immo Beheer & Services NV (het vroegere Neckermann Postorders NV) als kredietgever van consumentenkrediet voor 2 maanden in te trekken. Deze sanctie was het gevolg van een onderzoek van juli 2000. De F.O.D. Economie stelde toen heel wat inbreuken vast op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet zoals het aanrekenen van te hoge kosten. Lees hier het volledige persbericht van de minister.

Voor medewerkers van instellingen voor schuldbemiddeling is het belangrijk om te weten dat zij de interesten en kosten die hun cliënten betaalden voor kredietopeningen verbonden aan de OK-card van Neckermann en voor kredietopeningen verbonden aan de Fixcard van Neofin, kunnen terugvorderen. Lees meer over de gevallen waarin dit kan op het extranet voor de erkende instellingen onder de rubriek 'Nieuws'.

Het is aangewezen dat cliënten en burgers op een actieve wijze geïnformeerd worden over deze mogelijkheid. De campagne van CAW De Kempen kan hierbij als inspiratie dienen.