Home > Hulp nodig? > Andere hulp en bijstand
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Andere hulp en bijstand

 

Naargelang de aard van de (schuld)problemen, kan iemand ook terecht bij andere personen en instellingen voor problemen verbonden met één of meerdere van zijn schulden.  

Het is zo goed als onmogelijk al deze mogelijkheden hier op te sommen. We geven slechts enkele voorbeelden:

  • naast instellingen erkend voor schuldbemiddeling (OCMW/CAW) kunnen ook advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen optreden als schuldbemiddelaar bij een collectieve schuldenregelng
  • voor reeds begonnen of dreigende rechtszaken doet men vaak best beroep op de (gratis / pro deo) juridische bijstand van een advocaat
  • voor een probleem met een energiefactuur of telecomfactuur kan men zich wenden tot de ombudsdienst voor energie resp. de ombudsdienst voor telecommunicatie
  • bij een OCMW of CAW kan je niet enkel terecht als je al schulden hebt maar ook al eerder, wanneer de eerste budgettaire problemen opduiken en je hier zelf niet aan uit geraakt, voor een vorm van budgetbegeleiding of budgetbeheer
  • voor zelfstandigen met schuldproblemen bestaan er bijzondere organisaties die meer gespecialiseerd bijstand kunnen verlenen zoals www.dyzo.be
  • enz.

Ook over deze mogelijkheden vind je meer informatie terug op de website www.eerstehulpbijschulden.be.