Home > Hulp nodig? > 10 tips!
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

10 tips!

1. Vermijd dat je geld uitgeeft zonder dat je zicht hebt op jouw financiële situatie. Sluit jouw ogen niet voor jouw financiële situatie. Om goede financiële beslissingen te nemen, volstaat het niet om wat vage vuistregels te hanteren. Neem dus voldoende tijd om jouw financiële situatie grondig in kaart te brengen: welke eigendommen heb je en brengen deze inkomsten op? Wat zijn jouw inkomsten, zowel de zekere (bv. loon), de onzekere (bv. dividend als aandeelhouder) als de toekomstige (bv. een groepsverzekering die jouw pensioenuitkering na jouw pensionering zal aanvullen)? Hoe groot zijn jouw vaste kosten en met welke variabele kosten krijg je te maken? Zorg ervoor dat je een goed zicht hebt op jouw gehele vermogen met inbegrip van AL jouw inkomsten en AL jouw uitgaven (en dus ook de uitgaven die je maar één keer per jaar moet betalen, bv. de brandverzekering van de woning of de afrekening van de fiscus). Om een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven te maken, kan je een budgetplanner gebruiken (zie bv. www.budgetplanner.be). Betrek alle gezinsleden bij de opmaak van dit budgetplan en bij de actualisering hiervan (zie tip 2 hieronder) zodat dit door het hele gezin gedragen is. Zorg er ook voor dat de documenten inzake jouw financiën (facturen, betaalbewijzen, rekeninguittreksels, verzekeringscontracten,...) goed geordend zijn en houd deze "papierwinkel" continu actueel

2. Onderzoek op welke uitgaven je kunt besparen en doe beroep op premies / sociale rechten. Nadat je jouw financiële situatie in kaart gebracht hebt, kan je dit bijsturen in functie van wat jij en jouw gezin ècht belangrijk vinden. Leg dus jouw financiële prioriteiten en bespaar op uitgaven die voor jou en jouw gezin niet of minder belangrijk zijn. Sommige uitgaven kan je volledig schrappen, voor andere uitgaven kan je goedkopere oplossingen zoeken (zie bv. www.vreg.be voor voordelige energiecontracten of www.bestetarief.be voor de goedkoopste telecomcontracten op jouw maat). En misschien is het aangewezen om sommige nieuwe uitgaven in te plannen (zie tip 4 hieronder). Zorg er ook voor dat je de premies en/of de sociale rechten waarop je beroep kunt doen, effectief uitput. Dit kan er immers voor zorgen dat bepaalde inkomsten stijgen en/of dat bepaalde uitgaven dalen (zie bv. www.rechtenverkenner.be).

3. Wees voorbereid op onvoorziene en toekomstige grote uitgaven. Zorg er hiernaast voor dat je, indien mogelijk, over een spaarpot beschikt voor onverwachte uitgaven/tegenslagen en voor grote aankopen die je in de toekomst (wellicht) zal doen. Deze spaarpot kan je opbouwen door maandelijks een bedrag opzij te leggen (dit neem je dan ook op in jouw budgetplan). Informeer jou ook grondig over de verschillende spaarproducten/spaarformules (wat zijn de risico's? hoe snel kan ik mijn geld opeisen? wat is het rendement?) en kies op basis hiervan het voor jou meest geschikte product. Voor een aantal mogelijke tegenslagen kan je een verzekering afsluiten (bv. een hospitalisatieverzekering of een schuldsaldoverzekering die jouw krediet terugbetaalt als je bv. ziek valt). Voor grote uitgaven kan de aankoop van een tweedehandsgoed een slok op de borrel schelen: zo hoef je niet jouw volledige spaarpot op te gebruiken!

4. Denk op lange(re) termijn. Bespaar niet op belangrijke uitgaven (bv. hospitalisatieverzekering, familiale verzekering, pensioensparen) die op korte termijn overbodig lijken maar op een bepaald moment toch een groot nut kunnen hebben. Houd er ook rekening mee dat jouw financiële situatie grondig kan wijzigen wanneer jij of jouw partner werkloos of langdurig ziek wordt, wanneer je kinderen krijgt, als je gaat samenwonen of trouwen, als jouw relatie spaak loopt, als je ouder wordt en meer medische en/of zorguitgaven hebt... Ook al ben je nog jong, het is ook nooit te vroeg om jouw pensioenvooruitzichten in kaart te brengen en, indien nodig, te optimaliseren. Bij het doen van (grote) aankopen houd je er best ook rekening mee dat sommige producten duurzamer zijn en/of minder onderhoudskosten met zich meebrengen (ook zal zijn ze misschien ietsje duurder)

5. Wees verstandig bij het gebruik van krediet(kaarten). Krediet kan nuttig zijn, maar zorg ervoor dat de afbetaling hiervan past binnen jouw budgettering. Denk ook hierbij op lange(re) termijn. Houd bv. rekening met mogelijke toekomstige tegenslagen en zorg ervoor dat je nog over een buffer beschikt voor het geval je naast de afbetaling van het krediet plots onverwachte betalingen moet doen. Voor sommige aankopen is het sowieso voordeliger om eerst te sparen en pas nadien de aankoop te doen. Geld lenen kost immers ook geld, terwijl sparen rente opbrengt. Wees ook extra voorzichtig met het gebruik van kredietkaarten: "plastic geld" houdt het risico in dat je meer uitgeeft dan je beseft en de interesten kunnen hoog oplopen. Gebruik kredietkaarten dus enkel indien dit niet anders kan.

6. Vermijd impulsaankopen en wees alert voor verleidingen. Op lange(re) termijn denken vereist ook dat je jou niet laat meeslepen wanneer een verkoper je op straat of aan de deur aanklampt. Ook die onweerstaanbare aanbieding op het internet of in de supermarkt is misschien minder interessant dan op het eerste zicht lijkt. Als je in een emotionele bui iets koopt, is het risico immers groot dat je vergeet om de financiële gevolgen daarvan goed af te wegen of dat je iets koopt dat je eigenlijk niet wil / niet nodig hebt. Als men jou onverwachts een "niet te missen" aanbod doet, is het veelal aangewezen om eerst schriftelijke informatie opvragen en die rustig na te lezen. En als je gaat shoppen in de supermarkt, neem je best een boodschappenlijstje mee en vertrek je uiteraard met een volle maag. Heb je toch toegegeven aan een opwelling, dan beschik je soms over een recht om de aankoop te annuleren maar dit moet dan heel snel gebeuren. Concreet kan je bv. een online aankoop of een aankoop via een huis-aan-huis-verkoper binnen 14 dagen annuleren. Voor aankopen in winkels geldt geen dergelijk wettelijk annulatierecht maar laat de winkel zelf soms toe om aangekochte goederen te retourneren. Om niet meer verleid te worden door telefonische verkopers of om geen verleidelijke reclames meer te ontvangen via de post, kan je de tips van de Privacycommissie volgen: zie http://www.privacycommission.be/nl/de-bel-me-niet-meer-lijst. Impulsaankopen vermijden houdt ook in dat je weet waarvoor je tekent: zie tip 7 hieronder.

7. Onderteken niet om het even wat. Reclameboodschappen en verkopers wijzen vooral op de voordelen van een aankoop en veel minder op alle verplichtingen die op de koper rusten. De kleine lettertjes in contracten kunnen echter grote en vooral onaangename (financiële) verrassingen bevatten. Let dus goed op de "details" die bij schreeuwerige reclameboodschappen vermeld staan en onderteken nooit iets vooraleer je dit grondig gelezen hebt. Aarzel niet om mondelinge uitleg te vragen als je iets niet begrijpt. Vraag zeker ook altijd de algemene voorwaarden op, lees deze ook na en vraag een kopie hiervan voor jezelf. Je kan de documenten ook naar huis meenemen en pas na rustige lectuur hiervan in jouw zetel beslissen of je deze wel of niet tekent.

8. Maak geen nieuwe schulden om oude schulden af te betalen. Nieuwe kredieten afsluiten om oude schulden af te betalen, is zelden een oplossing. Wachten wanneer je met financiële problemen te kampen hebt, is natuurlijk ook geen goed idee: zie tip 9 hieronder.

9. Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder voor de deur staat. Als je financiële problemen hebt, kan je in eerste instantie zelf contact opnemen met de schuldeiser of de invorderaar (incassobureau/gerechtsdeurwaarder) teneinde een betalingsuitstel of een lagere maandelijkse aflossing (gespreid over een langere periode) te vragen. Als je de schuld betwist en/of als je jouw problemen niet op eigen houtje kunt oplossen, zoek je best zo snel mogelijk hulp. Hierdoor kan je vermijden dat je in een negatieve spiraal van schuldenoverlast meegesleurd wordt. Zie bv. www.eerstehulpbijschulden.be voor adressen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling en voor contactgegevens van bemiddelingsinstanties zoals de Economische inspectie en de Ombudsdienst Telecommunicatie. Zelfstandigen met schuldenproblemen kunnen terecht bij www.dyzo.be.

10. Jong geleerd... Zorg ervoor dat jouw kinderen alle hoger vermelde principes aangeleerd krijgen. Kinderen zijn nooit te jong om financiële educatie aangeboden te krijgen, op hun maat en rekening houdende met hun leefwereld. Je kan concrete situaties die zich voordoen (bv. jouw vierjarige dochter die in supermarkt alle snoep wil kopen of jouw puberende zoon die aandringt op de aankoop van de nieuwste smartphone) aangrijpen om op een open manier over geld te praten. Zakgeld is ook een goede manier om jouw kinderen met geld te leren omgaan. Maak goede afspraken over alle uitgaven die zij hiermee moeten financieren en de betalingen die je als ouder zelf blijft doen. Houd je vervolgens consequent aan deze afspraken zodat jouw kinderen leren hoe zij met een beperkt eigen budget keuzes moeten maken.