Beleidsdossiers

Schulden door winkelkaart: aanbevelingen van het VCS


Het Platform Dag Zonder Krediet, waarvan het VCS deel uit maakt, geeft een aantal aanbevelingen voor dit groeiende probleem.:

  • Een betere informatie van de consument via de prospectus

  • De invoering van een kredietsimulator voor meer transparantie

  • Een betere opleiding van de kredietbemiddelaars en een verbod op de verkoop van kredietopeningen die niet verbonden zijn aan een concrete aankoop

  • Het verplichte gebruik van een standaardformulier bij de boordeling van de solvabiliteit

  • Een snelle en kosteloze procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten

  • De registratie van tussenkomsten door kredietbemiddelaars

  • Goed meten is weten: voor een betere traceerbaarheid van wanbetalingen inzake kredietopeningen.